Друк
ek20191

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2019 року № 717, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 червня 2019 року за № 636/33607 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів» внести до Правил прийому на навчання до Сосницького сільськогосподарського технікуму бухгалтерського обліку для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році такі зміни:

1.У пункті 5 розділу II викласти в такій редакції:

 

«квота-1визначена частина загального обсягу бюджетних місць, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів,крім осіб, які мають право на квоту-2 вступають відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійної ( професійно - технічної освіти) осіб, місце проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697 зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037( далі – наказ № 697);», окуповані території

 

2.У пункті 5 розділу III викласти в такій редакції:

 

         «Особливості прийому до закладів вищої освіти осіб,місцем проживання яких є. територія проведення антитерористичної операції( на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2019 року, визначаються наказом № 697.».

 

3.У розділі IX:

 

пункт 8 викласти в такій редакції:

 

«Підлягають переведенню на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію: |

діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісті) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузій чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходив із забезпечення національної безпеки і оборони, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі антитерористичній операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузій чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісті) або померли внаслідок поранення, контузій чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов'язків військової служби.»;

 

у пункті 10 після слів» внутрішньо переміщених осіб» доповнити словами, « а також діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення».

 

4.Абзац 7 пункту 3 розділу XIII виключити.

 

У зв’язку з цим абзац сьомий і восьмий вважати відповідно абзацами шостий і сьомий.

 

 

Відповідальний секретар       

приймальної комісії                                                                                                     О.А.Шевченко

 

Останнє оновлення ( Четвер, 04 липня 2019, 09:54 )
 
Designed by Business wordpress themes and freepoker.